Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Syrah 1994 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
46.50

Syrah 1995 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
57.10

Syrah 1996 Ερυθρός Κτήμα Αβαντίς 750ml

Αβαντίς (Κτήμα)
43.40

Syrah 1998 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
49.60

Syrah 1999 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
40.00

Syrah 2000 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
38.70

Syrah 2001 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
37.50

Syrah 2002 Ερυθρός Κτ.Πόρτο Καρράς 750ml

Πόρτο Καρράς (Κτήμα)
68.20

Syrah 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
32.20

Syrah 2003 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
42.80

Syrah 2003 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
35.00

Syrah 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
30.90