Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Ιδιωτική Συλλογή Αντωνόπουλος 2003

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
25.40

Ιδιωτική Συλλογή Αντωνόπουλος 2004

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
24.20

Καλή Ρίζα 2013

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
18.00

Καλή Ρίζα 2014

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
16.80

Καλή Ρίζα 2015

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
15.50

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 1994

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
34.00

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 1999

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
27.80

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 2002

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
26.30

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 2014

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
9.20

Κόκκινα Χώματα 2012

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
12.30

Κοκκινόμυλος 2000

Τσέλεπος (Κτήμα)
45.90

Κοκκινόμυλος 2001

Τσέλεπος (Κτήμα)
44.70