Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
50.30

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
47.80

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2006 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
45.30

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2008 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
40.30

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2009 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
37.80

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2010 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
35.40

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
30.40

Sangiovese-Cab.Sauvignon 2013 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
27.90

Scalarea 2013 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
26.30

Scalarea 2018 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
20.10

Syrah - Κοτσιφάλι 2006 Ερυθρός Λυραράκη 750ml

Λυραράκης (Οινοποιείο)
22.40

Syrah - Κοτσιφάλι 2010 Ερυθρός Στραταριδάκη 750ml

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
21.70