Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Κόκκινα Χώματα 2012

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
12.30

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 2014

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
9.20

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 2002

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
26.30

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 1999

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
27.80

Κατώγι Αβέρωφ Ερυθρός 1994

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
34.00

Καλή Ρίζα 2015

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
15.50

Καλή Ρίζα 2014

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
16.80

Καλή Ρίζα 2013

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
18.00

Ιδιωτική Συλλογή Αντωνόπουλος 2004

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
24.20

Ιδιωτική Συλλογή Αντωνόπουλος 2003

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
25.40

Ιδιωτική Συλλογή Αντωνόπουλος 2001

Αντωνόπουλος (Αμπελώνες)
27.90

Ήδυσμα Δρυός Syrah 2008

Τέχνη Οίνου (Κτήμα)
24.80