Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Nebbiolo 2012 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
18.00

Nostos Alexandra's 2007 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
34.40

Nostos Alexandra's 2013 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
24.70

Nostos Alexandra's 2015 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
21.50

Nostos Blend 2000 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
61.50

Nostos Blend 2002 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
51.80

Nostos Blend 2003 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
48.60

Nostos Blend 2006 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
43.80

Nostos Blend 2007 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
42.20

Nostos Blend 2008 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
40.50

Nostos Blend 2012 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
34.10

Nostos Blend 2014 Ερυθρός Μανουσάκη 750ml

Μανουσάκης (Οινοποιείο)
30.90