Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Κτήμα Τσέλεπος 1999

Τσέλεπος (Κτήμα)
34.70

Κτήμα Παπαϊωάννου Νεμέα 2004

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
22.60

Κτήμα Παπαϊωάννου Νεμέα 1998

Παπαϊωάννου (Κτήμα)
30.00

Κτήμα Κυρ-Γιάννη 2016

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
12.00

Κτήμα Κυρ-Γιάννη 2013

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
15.50

Κτήμα Κυρ-Γιάννη 2012

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
16.80

Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός 2011

Κατσαρός (Κτήμα)
24.60

Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός 2005

Κατσαρός (Κτήμα)
32.00

Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός 2004

Κατσαρός (Κτήμα)
33.30

Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός 2003

Κατσαρός (Κτήμα)
34.50

Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός 1998

Κατσαρός (Κτήμα)
40.70

Κτήμα Γεροβασιλείου Ερυθρός 2013

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
21.00