Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

Merlot 2003 Ερυθρός Κυρ-Γιάννη 750ml

Κυρ-Γιάννης (Κτήμα)
49.60

Merlot 2004 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
48.50

Merlot 2004 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
32.30

Merlot 2007 Ερυθρός Κτήμα Κατσαρού 750ml

Κατσαρός (Κτήμα)
26.10

Merlot 2007 Ερυθρός Σκούρα 750ml

Σκούρας (Κτήμα)
20.00

Merlot 2007 Ερυθρός Συμεωνίδη 750ml

Συμεωνίδης (Οινοποιείο)
23.50

Merlot 2008 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
43.50

Merlot 2008 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
27.30

Merlot 2009 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
23.60

Merlot 2011 Ερυθρός Κτήμα Κατσαρού 750ml

Κατσαρός (Κτήμα)
21.10

Mova 2015 Ερυθρός Τριλογία (Κτ.Δύο Ύψη) 750ml

22.20

Nebbiolo 2010 Ερυθρός Καριπίδη 750ml

Καριπίδης (Κτήμα)
20.50