Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

"4▪4▪2" Παπαργυρίου 2011

Παπαργυρίου (Κτήμα)
13.64

1879 Boutari Legacy 2007

Μπουτάρης (Οινοποιία)
34.90

Alargo 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
13.00

Avaton Γεροβασιλείου 2009

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
29.20

Cabernet - Κοτσιφάλι Στραταριδάκης 2009

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
19.22

Cabernet - Κοτσιφάλι Στραταριδάκης 2010

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
17.86

Cabernet - Κοτσιφάλι Στραταριδάκης 2011

Στραταριδάκης (Οινοποιείο)
16.62

Cabernet Sauvignon 2000 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
51.95

Cabernet Sauvignon 2001 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
49.50

Cabernet Sauvignon 2003 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
44.50

Cabernet Sauvignon 2004 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
42.00

Cabernet Sauvignon 2005 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
39.60