Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
74.40

1879 Legacy 2012 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
43.40

1879 Legacy 2016 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
34.80

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
18.60

815 alt Ερυθρός Πυργάκη 750ml

Πυργάκης (Κτήμα)
27.00

9 Μούσες 2014 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
18.50

9 Μούσες 2015 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
17.20

Alargo 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
21.00

Alargo 2017 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
14.80

Angel's Heart Νεγκόσκα 2011 Eρυθρός Τάτση 750ml

Τάτσης (Κτήμα)
26.10

Angel's Heart Νεγκόσκα 2012 Eρυθρός Τάτση 750ml

Τάτσης (Κτήμα)
24.80

Assyrtiko de Louros 2015 Λευκός Χατζηδάκη 750ml

Χατζηδάκης (Οινοποιείο)
372.00