Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

"4▪4▪2" Παπαργυρίου 2011

Παπαργυρίου (Κτήμα)
13.64

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
35.00

9 Μούσες 2013 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
12.90

9 Μούσες 2014 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
11.70

9 Μούσες 2015 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
10.50

Alargo 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
14.30

Alba Di Munte Traminer 2018 Λευκός Κατ.Αβέρωφ 750ml

Κατώγι Αβέρωφ (Οινοποιείο)
19.90

Assyrtiko de Louros 2015 Λευκός Χατζηδάκη 750ml

Χατζηδάκης (Οινοποιείο)
290.00

Atma 2016 Ερυθρός Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
8.60

Atma 2018 Λευκός Θυμιόπουλου 750ml

Θυμιόπουλος (Αμπελώνες)
8.30

Avaton 2009 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
31.70

Avaton 2015 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
24.20