Φίλτρα Φίλτρα

Παλιές Σοδειές

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
74.40

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
14.90

9 Μούσες 2013 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
12.90

9 Μούσες 2014 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
11.70

9 Μούσες 2015 Ερυθρός Κτήμα Μουσών 750ml

Μουσών (Κτήμα)
10.50

Alargo 2012 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
19.90

Alargo 2017 Ερυθρός Δουλουφάκη 750ml

Δουλουφάκης (Οινοποιείο)
13.70

Angel's Heart Νεγκόσκα 2011 Eρυθρός Τάτση 750ml

Τάτσης (Κτήμα)
26.10

Angel's Heart Νεγκόσκα 2012 Eρυθρός Τάτση 750ml

Τάτσης (Κτήμα)
24.80

Assyrtiko de Mylos 2016 Λευκός Χατζηδάκη 750ml

Χατζηδάκης (Οινοποιείο)
210.00

Avaton 2009 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
34.10

Avaton 2015 Ερυθρός Κτήμα Γεροβασιλείου 750ml

Γεροβασιλείου (Κτήμα)
26.70