Φίλτρα Φίλτρα

Fine Wines

Terra Leone Merlot 2005 Ερυθρός Παλυβού 750ml

Παλυβός (Κτήμα)
42.20

Άλφα One 2003 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
143.50

Άλφα One 2004 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
137.30

Άλφα One 2007 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
118.70

Άλφα One 2012 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
91.40

Άλφα One 2014 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
86.40

Άλφα One 2015 Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
83.90

Άλφα One Ερυθρός Κτήμα Άλφα 750ml

Άλφα (Κτήμα)
81.50

Νάουσσα 1984 Ερυθρός Vaeni 750ml

Vaeni (Οινοποιητικός Συνεταιρισμός)
248.00

Νάουσσα Grande Reserve 1987 Ερυθρός Vaeni 750ml

Vaeni (Οινοποιητικός Συνεταιρισμός)
242.00

Νάουσσα Reserve 1988 Ερυθρός Vaeni 750ml

Vaeni (Οινοποιητικός Συνεταιρισμός)
235.00

Νόημα (2007-2008) Ερυθρός Παλυβού 750ml

Παλυβός (Κτήμα)
80.60