Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

101 Πόρτες Ερυθρός Μονή Τοπλού 750ml

Μονή Τοπλού (Οινοποιείο)
14.30

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
74.40

1879 Legacy 2012 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
43.40

1879 Legacy 2016 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
34.80

1879 Legacy Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
32.20

1ος Άθλος Ερυθρός Μπαραφάκα 750ml

Μπαραφάκας (Κτήμα)
35.20

3,14 Ερυθρός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
20.10

3,14 Λευκός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
19.30

3,14 Ροζέ Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
18.60

3/.13 Ημίγλυκος Ερυθρός Κτ.Μπαϊρακτάρη 750ml

Μπαϊρακτάρης (Κτήμα)
11.50

4 Roses Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
8.40

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
18.60