Φίλτρα Φίλτρα

ΚΡΑΣΙ

1879 Legacy 2007 Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
35.00

1879 Legacy Ερυθρός Μπουτάρη 750ml

Μπουτάρης (Οινοποιία)
28.70

3,14 Βιδιανό Λευκός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
16.80

3,14 Κοτσιφάλι - Syrah Ροζέ Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
16.80

3,14 Κοτσιφάλι Ερυθρός Πατεριανάκη 750ml

Πατεριανάκης (Κτήμα)
17.50

4 Roses Ροζέ Παρασκευά 750ml

Παρασκευάς (Μικρο Οινοποιείο)
6.70

4▪4▪2 2011 Ερυθρός Παπαργυρίου 750ml

Παπαργυρίου (Κτήμα)
13.70

5 Αισθήσεις (Chardonnay) Λευκός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

5 Αισθήσεις (Merlot) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

5 Αισθήσεις (Αγιωργίτικο) Ερυθρός Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

5 Αισθήσεις Ημίξηρος Ροζέ Λαντίδη 750ml

Λαντίδης (Κτήμα)
5.20

7 (Χωριά) Λευκός Σιγάλα 750ml

Σιγάλας (Κτήμα)
269.00