Βογιατζής (Κτήμα)

http://www.ktimavoyatzi.gr

Εκεί κοντά στη λίµνη, στη θέση παλαιού αµπελιού της οικογένειας Βογιατζή, δηµιουργήθηκε την περίοδο 1991-1994 ένας νέος, σύγχρονος αµπελώνας 30 στρεµµάτων, µε τοπικές και άλλες ποικιλίες και στόχο την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας, τα οποία να συνδυάζουν ιδιαιτερότητα και χαρακτήρα.

H οικογένεια Bογιατζή έχει την δική της ιστορία στο οινεµπόριο, που καταγράφεται από τις αρχές του αιώνα όταν µεγάλες ποσότητες οίνων της περιοχής Bελβεντού, µεταφέρονταν και πωλούνταν στην αναπτυσσόµενη την περίοδο εκείνη πόλη της Kατερίνης, όπου και εγκαταστάθηκε η οικογένεια, διατηρώντας οινοπωλείο-ουζερί µέχρι το 1992.

Κτήμα Βογιατζή 1997 Ερυθρός 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
41.00

Κτήμα Βογιατζή 2000 Ερυθρός 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
37.20

Κτήμα Βογιατζή 2011 Ερυθρός 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
31.00

Κτήμα Βογιατζή Ροζέ 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
15.50

Λευκοτσικνιάς Λευκός Κτ.Βογιατζή 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
13.90

Ξινόμαυρο 2013 Ερυθρός Κτ.Βογιατζή 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
25.30

Τσαπουρνάκος 2018 Ερυθρός Κτ.Βογιατζή 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
24.60

Τσαπουρνάκος Ερυθρός Κτ.Βογιατζή 750ml

Βογιατζής (Κτήμα)
22.10