Οικονόμου (Κτήμα)

http://wineryeconomou.blogspot.gr/

Ο αμπελώνας είναι 16 ΗΑ και βρίσκεται σε υψόμετρο 600-650 m., στα χωριά Ζήρος - Κατσιδόνι - Ετιά.

Η μέση ηλικία είναι 35 ετών και το μεγαλύτερο μέρος του είναι αυτόριζο.

Η καλλιέργεια γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας. Το μεγαλύτερο μέρος του, είναι, σχήματος κυπελοειδούς.

Κατά κύριο όγκο καλλιεργούνται γηγενείς ποικιλίες, Λιάτικο - Μανδηλάρι - Βηλάνα και Θραψαθήρι που δίνουν τα VQPRD και VLQPRD της Σητείας ερυθρά και λευκά. Παράλληλα υπάρχουν και διεθνής ποικιλίες.