Οικονόμου (Κτήμα)

http://wineryeconomou.blogspot.gr/

Ο αμπελώνας είναι 16 ΗΑ και βρίσκεται σε υψόμετρο 600-650 m., στα χωριά Ζήρος - Κατσιδόνι - Ετιά.

Η μέση ηλικία είναι 35 ετών και το μεγαλύτερο μέρος του είναι αυτόριζο.

Η καλλιέργεια γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας. Το μεγαλύτερο μέρος του, είναι, σχήματος κυπελοειδούς.

Κατά κύριο όγκο καλλιεργούνται γηγενείς ποικιλίες, Λιάτικο - Μανδηλάρι - Βηλάνα και Θραψαθήρι που δίνουν τα VQPRD και VLQPRD της Σητείας ερυθρά και λευκά. Παράλληλα υπάρχουν και διεθνής ποικιλίες.

Οικονόμου Ασύρτικο 2012

Οικονόμου (Κτήμα)
25.00

Οικονόμου Ασύρτικο 2013

Οικονόμου (Κτήμα)
24.86

Οικονόμου Λιάτικο Ροζέ

Οικονόμου (Κτήμα)
12.28

Οικονόμου Σητεία Ερυθρός 2004

Οικονόμου (Κτήμα)
41.42