Κίκονες (Κτήμα)

http://www.kikones.gr/

Οι «Κίκονες» είναι το πρώτο οινοποιείο που ιδρύθηκε στην περιοχή της Ροδόπης και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 από τη Μελίνα Τάσσου, Γεωπόνο - Οινολόγο D.N.O. Bordeaux.

Οι «Κίκονες» έχουν λάβει μια φορά στα δέκα χρόνια λειτουργίας τους κρατική ενίσχυση από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» ύψους 8.000€ σε μια συνολική επένδυση 1.200.000€. Σήμερα απασχολούν επτά μόνιμους εργαζόμενους και δέκα με δεκαπέντε εποχιακούς κατά τη διάρκεια του τρύγου.

Στόχος των σύγχρονων «Κικόνων» είναι να αναβιώσουν την αμπελουργική ζώνη της Θράκης τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο και το οινοποιείο ονομάστηκε «Κίκονες», προς τιμήν του πρώτου λαού που παρήγαγε ποτέ κρασί στη γη της Θράκης.