Βιβλία Χώρα (Κτήμα)

http://www.bibliachora.gr/

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα βρίσκεται στις πλαγιές του Παγγαίου ΄Ορους, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Οι δημιουργοί του, οι οινολόγοι Βασίλης Τσακτσαρλής και Βαγγέλης Γεροβασιλείου, εγκατέστησαν εκεί το 1998 έναν αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας, που σήμερα έχει έκταση 350 στρέμματα. Μέσα στον αμπελώνα βρίσκεται το σύγχρονο οινοποιείο, στο οποίο παράγονται τα κρασιά του Κτήματος.

Η φιλοσοφία του εστιάζει στην παραγωγή εκλεκτής ποιότητας οίνων, που φέρουν τη σφραγίδα του οικοσυστήματος του Παγγαίου και εκφράζουν τη μοναδικότητά του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η καλλιέργεια στον αμπελώνα και η οινοποίηση γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία και συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία.

Merlot Βιβλία Χώρα 2003

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
49.60

Merlot Βιβλία Χώρα 2004

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
48.40

Merlot Βιβλία Χώρα 2008

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
43.40

SOLE Βιδιανό-Ασσύρτικο

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
15.08

Αρετή Ερυθρός 2003

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
18.60

Αρετή Ερυθρός 2008

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.60

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2002

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
34.70

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2004

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
32.30

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2007

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
28.50

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2008

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
27.30

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2009

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
31.00

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2013

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
21.00