Βιβλία Χώρα (Κτήμα)

http://www.bibliachora.gr/

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα βρίσκεται στις πλαγιές του Παγγαίου ΄Ορους, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Οι δημιουργοί του, οι οινολόγοι Βασίλης Τσακτσαρλής και Βαγγέλης Γεροβασιλείου, εγκατέστησαν εκεί το 1998 έναν αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας, που σήμερα έχει έκταση 350 στρέμματα. Μέσα στον αμπελώνα βρίσκεται το σύγχρονο οινοποιείο, στο οποίο παράγονται τα κρασιά του Κτήματος.

Η φιλοσοφία του εστιάζει στην παραγωγή εκλεκτής ποιότητας οίνων, που φέρουν τη σφραγίδα του οικοσυστήματος του Παγγαίου και εκφράζουν τη μοναδικότητά του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η καλλιέργεια στον αμπελώνα και η οινοποίηση γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία και συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία.

Etos Semillon-Ασύρτικο Λευκός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
77.00

Merlot 2004 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
48.50

Merlot 2008 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
43.50

Sole Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
23.00

Sole Λευκός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.40

Sole Φυσικώς Γλυκύς Λευκός Κτήμα Βιβλία Χώρα 500ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
27.30

Αρετή Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
19.80

Βίβλινος 2012 Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
24.20

Βίβλινος Ερυθρός Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
20.50

Βίβλινος Ροζέ Κτήμα Βιβλία Χώρα 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
18.60

Κτήμα Βιβλία Χώρα 2002 Ερυθρός 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
40.80

Κτήμα Βιβλία Χώρα 2004 Ερυθρός 750ml

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
38.30