Βιβλία Χώρα (Κτήμα)

http://www.bibliachora.gr/

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα βρίσκεται στις πλαγιές του Παγγαίου ΄Ορους, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Οι δημιουργοί του, οι οινολόγοι Βασίλης Τσακτσαρλής και Βαγγέλης Γεροβασιλείου, εγκατέστησαν εκεί το 1998 έναν αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας, που σήμερα έχει έκταση 350 στρέμματα. Μέσα στον αμπελώνα βρίσκεται το σύγχρονο οινοποιείο, στο οποίο παράγονται τα κρασιά του Κτήματος.

Η φιλοσοφία του εστιάζει στην παραγωγή εκλεκτής ποιότητας οίνων, που φέρουν τη σφραγίδα του οικοσυστήματος του Παγγαίου και εκφράζουν τη μοναδικότητά του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η καλλιέργεια στον αμπελώνα και η οινοποίηση γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία και συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία.

Sole Pinot Noir 2016

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.56

SOLE Βιδιανό-Ασσύρτικο

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
15.08

Αρετή Ερυθρός 2008

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.60

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2015

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.00

Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2016

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
16.32

Βιβλία Χώρα Λευκός

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
12.47

Βιβλία Χώρα Ροζέ

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
11.98

Όβηλος Ερυθρός 2010

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
31.41

Όβηλος Λευκός

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
19.42

Πλαγίως Ερυθρός 2011

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
22.00

Πλαγίως Ερυθρός 2012

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
19.42

Πλαγίως Λευκός

Βιβλία Χώρα (Κτήμα)
17.56